Administrare financiar-contabila

Servicii

ADMINISTRAREA IMOBILELOR este operatiunea prin care proprietarul este asistat in valorificarea si organizarea properitatii zi de zi astfel incat aceasta sa fie de o profitabilitate maxima.


Impreuna cu experienta acumulata in strainatate si in tara,Propertech furnizeaza servicii integrate de administrare imobile la cele mai inalte standarde si in conformitate cu legile din Romania


Echipa noastra de specialisti in domeniu sunt motivati sa asiste si sa efectueze servicii astfel incat proprietarul sa se ocupe doar cu partea decizionala a proiectului.


In ordine ca proprietarul sa fie asistat, Propertech furnizeaza urmatoarele servicii:


 • Reprezentarea intereselor Asociatiei de Proprietari
 • Intocmirea actelor pentru infiintarea Asociatiei de Proprietari
 • Intocmirea regulmentului de ordine interioara a condominului
 • Dezvoltarea si intretinerea relatilor cu autoritatile locale
 • Controlarea si organizarea furnizorilor de servicii
 • Monitorizarea si raportarea starii cladirilor
 • Verificarea si raportarea operatilor corective si preventive ale echipamentelor tehnice
 • Intocmirea si organizarea sistemului de licitatii
 • Citirea indexilor lunar
 • Intocmirea listelor de intretinere in conformitate cu legea 230 / 2007
 • Managementul recuperilor de creante
 • Pregatirea bugetului anual de cheltuieli si investitii
 • Urmarirea si rezolvarea diferitelor cereri din partea proprietarilor

Intocmirea rapoartelor lunare de activitate

In dorinta de a fii transparent si de a asigura confortabilitatea proprietarilor, Propertech pune la dispozitia Asociatilor de Proprietari contabili autorizati de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru a elabora si verifica cu ajutorul sistemelor special create documentele contabile


 • Facturarea servicilor de intretinere aferente lunilor pentru care s-a intocmit listele de intetinere
 • Trimiterea acestora prin intermediul postei electronice si depunerea acestor in cutiile postale ale proprietarilor
 • Intocmirea Registrului de iesiri
 • Intocmirea Registrului de intrari
 • Elaborarea fiselor de cont aferente fondurilor si cotelor de intretinere
 • Elaborarea fiselor de apartamente
 • Elaborarea balantei contabile ( pentru contabilitate in partida dubla )
 • Elaborarea registrului jurnal contabil
 • Elaborarea registrului inventar
 • Elaborarea registrelor evidenta fond rulment,reparatii si speciale
 • Elaborarea situatie activ - pasiv
 • Elaborarea diferitelor rapoarte cerute de comitetul executiv al asociatiei de proprietari