Evaluari contabile extra judiciare

Servicii

Expertiza contabilă extrajudiciară este acea expertiză care în afară de orice intervenţie judecatorească are loc direct între părţile aflate în litigiu sau este solicitată de persoane fizice sau juridice în vederea stabilirii adevărului şi legalităţii în raporturile lor de activitate. Aceste expertize nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie, cel mult, de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabila judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. Ele sunt solicitate de catre partea care îşi alege singură experţii contabili şi le stabileşte obiectivele la care aceştia trebuie sa raspundă.


Apelând la o expertiză contabilă extrajudiciară, vă sprijinim în prevenirea pagubelor, în păstrarea integrităţii patrimoniului societăţii dumneavoastră şi în respectarea legalităţii.